اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 447

شناسه ملی: 14006744245

تاریخ ثبت: 1396/02/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/02/13

آدرس: اصفهان شهر نجف آباد جعفرآباد کوچه بوستان بلوار طالقانی پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 8517886714

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/13:

تاسیس موسسه غیرتجاری اتحادیه صنف تولید و توزیع گل و گیاه شهرستان نجف آباد درتاریخ 13/02/1396 به شماره ثبت 447 به شناسه ملی 140067XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام وظایف در حدود قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود همچنین تلاش در راستای ارتقا کیفی خدمات رسانی اعضا به مردم و اطلاع رسانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی. مدت: از تاریخ ثبت تا به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان-شهر نجف آباد-جعفرآباد-کوچه بوستان-بلوار طالقانی-پلاک 0 -طبقه همکف- کدپستی 851788XXXX اولین مدیران: آقای غلامرضا خاکی نجف آبادی شماره ملی 109083XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی ابراهیم زاده شماره ملی 109124XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عمار یزدانیان شماره ملی 109142XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره و خانم زهرا نصراللهی نجف آبادی شماره ملی 109222XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره و آقای احمد طاهری عزیزآبادی شماره ملی 549939XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره اول هییت مدیره و آقای اسماعیل محمدزاده ها شماره ملی 109140XXXX به سمت دبیر اتحادیه و آقای علیرضا نادری شماره ملی 109114XXXX به سمت خزانه دار به مدت چهار سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانه دار و در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان: آقای حمزه احمدی نجف آبادی شماره ملی 109131XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مجید کیهانیان شماره ملی 109211XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت چهار سال انتخاب شدند. ش 960213XXXX72146 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی