اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10840422236

تاریخ ثبت: 1389/03/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/03/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/03/18:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/03/18:

شرکت فوق در تاریخ 18/3/1389 تحت شماره 11659 و شناسه ملی 108404XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/3/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: حمل و نقل و سرویس دهی تعمیر و نگه داری سیستمهای سرد کننده و گرم کننده امور تاسیس ات و مابقی به شرح ماده 2 اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان یزد شهر یزد سه راه آبنما جنب املاک راستین طبقه پایین. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مجتبی عابدی به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای فاطمه صادقیه به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای مجتبی عابدی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی