اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 432722

شناسه ملی: 14003121901

تاریخ ثبت: 1391/10/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1665958314

آدرس: تصفیه تهران مجیدیه شمالی شمس آباد بالاتر از میدان ملت کوچه شهید نانکلی پلاک 19 طبقه اول

تاریخ تاسیس: 1391/10/06

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/10/06:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منحل گردید وآقای محمد جمشیدی ( 006940XXXX ) به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدنشانی محل تصفیه تهران مجیدیه شمالی شمس آباد بالاتر از میدان ملت کوچه شهید نانکلی پلاک 19 طبقه اول کدپستی 166595XXXX می باشد پ 930418XXXX43682 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 6/10/1391 تحت شماره 432722 و شناسه ملی 140031XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 6/10/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: 1 ـ فعالیت در زمینه انجام کلیه امور تهیه، تولید و عرضه خرید، فروش، واردات و صادرات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و تجهیزات و قطعات صنعتی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ثبت سفارش و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ ایران مجیدیه شمالی شمس آباد بالاتر از میدان ملت کوچه شهید نانکلی پلاک 19 طبقه اول کدپستی 166595XXXX شعبه ندارد 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ سعید گرشاسبی به شماره ملی 005837XXXX عضو اصلی به سمت عضو هییت مدیره 2 ـ 5 ـ سعید گرشاسبی به شماره ملی 005837XXXX عضو اصلی به سمت مدیرعامل 3 ـ 5 ـ محمد جمشیدی به شماره ملی 006940XXXX عضو اصلی به سمت رییس هییت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی