اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 4302

شناسه ملی: 14008238773

تاریخ ثبت: 1397/12/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/12/27

آدرس: استان البرز ، شهرستان نظرآباد ، بخش تنکمان ، دهستان تنکمان شمالی ، روستا بختیار ، خیابان امام خمینی ، کوچه یاس 6 ، پلاک 0 ، طبقه همکف

کد پستی: 3335153536

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/12/27:

21,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/27:

تاسیس شرکت تعاونی سبز اندیشان ساوج البرز درتاریخ 27/12/1397 به شماره ثبت 4302 به شناسه ملی 140082XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه وتوزیع نهاده های کشاورزی (کود ـ بذر ـ سموم و ماشین آلات کشاورزی) ـ ادوات سبک وسنگین ـ ارایه خدمات کشاورزی وباغداری ومشاوره های کشاورزیدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط به استناد مجوز شماره 18980 مورخ 20/12/97 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان نظرآباد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز ، شهرستان نظرآباد ، بخش تنکمان ، دهستان تنکمان شمالی ، روستا بختیار، خیابان امام خمینی ، کوچه یاس 6 ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 333515XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 21 , 000 , 000 ریال که به سهم 300000 ریالی منقسم گردیده و مبلغ 7000000 ریال آن نقداً توسط اعضا پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. می باشد. اولین مدیران: آقای محمدرضا زعیم کهن به شماره ملی 489016XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای حسن چمن کار به شماره ملی 489902XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 3 سال خانم ندا زعیم کهن به شماره ملی 489912XXXX و به سمت رییس هییت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال خانم لیلا زعیم کهن به شماره ملی 489913XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای احمد زعیم کهن به شماره ملی 489932XXXX و به سمت منشی هییت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا: مقررشد چک ها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضا خانم ندازعیم کهن مدیرعامل امضای ثابت و آقا ی حسن چمنکار (سمت نایب رییس هییت مدیره) ودرغیاب آقای حسن چمنکار آقای احمد زعیم کهن (منشی هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر و حق امضا خواهد داشت و اوراق عادی با امضا ندا زعیم کهن (مدیرعامل) ومهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. بازرسین: خانم فریبا دلیری 489763XXXX و به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل چمنکار 489905XXXX و به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 971227XXXX70439 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی