اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8273

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/06/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/06/19

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پرنیان نگار هنر (سهامی خاص) که در تاریخ 19/6/86 تحت شماره 8273 در دفتر ثبت شرکتهای کرمان به ثبت رسیده و در تاریخ 19/6/86 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: تولید و تهیه و توزیع، طراحی، نظارت، مشاوره و انجام کلیه امور مربوط به تبلیغات در کلیه زمینه های تهیه و چاپ کاتالوگ، بروشور، تابلوی بنر و فلکس، بر چسب و لیبل، کارت ویزیت، سر رسید، فاکتور، تقویم، انجام امور تبلیغاتی همایش ها، جشنواره ها، نمایشگاه ها و انجام کلیه اموری که به طور مستقیم و غیر مستقیم به موضوع شرکت در امور وابسته به تبلیغات مربوط می گردد پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: کرمان، خیابان صمصام، خیابان ابن سینا، ساختمان شیوا، طبقه سوم، واحد 7 4 - سرمایه شرکت: مبلغ سه میلیون و چهارصد هزار ریال منقسم به پانصد سهم شش هزار و هشتصد ریالی با نام که این مبلغ تماماً طی گواهی شماره 299 مورخه 29/5/86 بانک ملی شعبه قدس کرمان پرداخت گردیده است. 5 - اولین مدیران شرکت: آقایان محمد حسین بصیریان به سمت رییس هییت مدیره و صادق زیدآبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی تاج سلیمان به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا ثابت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - بازرس اصلی و علی البدل: خانم زهره ابدانی به سمت بازرس اصلی و آقای روح اله منصوری به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی