اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12610

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/12/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/12/15

تاریخ تاسیس: 1386/12/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/12/14:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد آگهی تاسیس شماره 29480/ث32/86 مورخ 15/12/86 شعبه شرکت در کرمانشاه کیلومتر 7 جاده سنندج ـ جنب شرکت مارپیچ باختر تاسیس گردید و شماره ثبت کرمانشاه 12610 به شعبه شرکت مزبور اختصاص داده شد. مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 14/12/1386 تحت شماره 318980 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 14/12/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت فنی و مشاوره و اجرا در کلیه امور تاسیسات آب راهسازی تاسیسات برقی و مکانیکی امور ساختمانی و ابنیه فنی در قالب پروژه های مسکونی و صنعتی پروژه های تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی راهسازی و روسازی آسفالت تعمیر و نگهداری تاسیسات صنعتی و ساختمانی ساخت سازه های فلزی و تجهیزات مکانیکی خرید و فروش و اجاره ماشین آلات ساختمانی و راهسازی شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور و انبارداری و خدمات مشاوره ای در این زمینه اخذ نمایندگی خرید و فروش از شرکتها در داخل و خارج از کشور ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور خدمات و معاملات در امور بازرگانی مجاز و تجارت مجاز داخلی و خارجی و خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج شهرک دانشگاه فاز 6 بلوک 35 واحد 1 1 ـ 3 ـ شعبه آدرس ایران ـ کرمانشاه ـ کرمانشاه کیلومتر 7 جاده سنندج جنب شرکت مارپیچ باختر. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 131/822/75 مورخ 8/12/1386 نزد بانک صادرات شعبه شهاب خودرو پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم مهسا بنده پور به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم آناهیتا حجازی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم مهسا بنده پور به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی وعلی البدل: 1 ـ 1 ـ خانم صغرا محمدبیگ لو به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 2 ـ خانم پروانه دانی زاده به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی