اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 429366

شناسه ملی: 14002905555

تاریخ ثبت: 1391/07/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1347853955

آدرس: شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران سپه خیابان امام خمینی بن بست تعالی پلاک 2 طبقه اول

تاریخ تاسیس: 1391/07/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/07/26:

160,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/2/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ سپه ـ خیابان امام خمینی ـ بن بست تعالی ـ پلاک 2 ـ طبقه اول ـ کدپستی: 134785XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 970302XXXX68323 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرستهران ـ خیابان امام خمینی ـ نبش خوش ـ پلاک 353 ـ طبقه 2 ـ کدپستی: 134685XXXX انتقال یافت ودر نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. پ 940817XXXX25101 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 26/07/1391 تحت شماره 429366 و شناسه ملی 140029XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/07/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: 1 ـ طراحی، نصب، اجرا و ساخت انواع دکوراسیون داخلی کلیه اماکن دولتی و خصوصی، اجرا کلیه امور مهندسی مرتبط با طراحی و نصب دکوراسیون و غرفه آرایی تهیه متریال و اجرا دیزاین مورد نیاز و سفارش، خرید و فروش و خدمات پس از فروش، تامین مصالح و متریال مورد نیاز ساخت انواع دکوراسیون، واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی، اخذ و اعطای نمایدگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، ایجاد و برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ تهران پونک ـ شهرک نفت ـ خیابان معین ـ معین 9 پلاک 15 واحد 4 کدپستی 146981XXXX ـ شعبه ندارد 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/160 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ مسعود احمدی به شماره ملی 330960XXXX عضو اصلی به سمت مدیرعامل. 2 ـ 5 ـ علیرضا لرستانی به شماره ملی 325711XXXX عضو اصلی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ مسعود احمدی به شماره ملی 330960XXXX عضو اصلی به سمت رییس هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: 1 ـ 6 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی