اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 24799

شناسه ملی: 10190062959

تاریخ ثبت: 1392/04/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: 13 استان تهران ، شهر کرج ، میانجاده ، خ ابوذر کوچه شهید احمد قایمی

تاریخ تاسیس: 1392/04/31

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/31:

50,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/31:

شرکت فوق در تاریخ 31/4/92 شماره ثبت 24799 شناسه ملی 101900XXXX9 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 31/4/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ارایه کلیه امور مرتبط با نصب تعمیر پشتیبانی فنی و راه اندازی انواع آسانسور، پله برقی، دربهای کنترل و سیستمهای کنترل هوشمند، خرید فروش صادرات واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی برای شرکت از کلیه بانکها، شرکت در نمایشگاه های تخصصی و عمومی، شرکت در مناقصات و مزایدات. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران، شهر کرج، میانجاده، خ ابوذر کوچه شهید احمد قایمی پلاک 15/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای علی مرادی صوفیانی به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم اعظم لطیفی صوفیانی به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای علی مرادی صوفیانی به سمت مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری بامضای مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. ش 201610XXXX118616XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی