اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 446

شناسه ملی: 10220160501

تاریخ ثبت: 1388/07/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/07/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/07/23:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 23/7/1388 تحت شماره 446 و شناسه ملی 102201XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/7/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 - موضوع موسسه : ایجاد دفتر خدمات حقوقی توسط عیسی نظری دارای پروانه مشاوره حقوقی و وکالت به شماره 761/187 م / پ – 21/3/1385 صادره از طرف رییس مرکز مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه جهت ارایه خدمات حقوقی به عنوان مشاوره حقوقی در دعاوی کیفری و حقوقی، انجام وکالت در مراجع قضایی اداری، مالی، ثبتی، دادگاههای خانواده، شهرداریها و کمیسیونهای آن به ویژه کمیسیون ماده پنج، دادگاههای انقلاب، مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی، مراجع مالیاتی و کمیسونهای آنها، هییتهای رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی، دیوان عدالت اداری، همچنین ارایه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاههای مراجع قضایی کشورهای خارج مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخلی و بین المللی. 2 - مدت موسسه : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی موسسه 1 - 3 - استان آذربایجان غربی – شهر ارومیه شیخ تپه ورودی خیابان پارک جنگلی ساختمان آوا 3 4 - سرمایه موسسه : مبلغ 1 . 000 . 000 ریال می باشد. 5 - اولین مدیران موسسه : 1 - 5 - آقای عیسی نظری به سمت عضو هییت مدیره 2 - 5 - آقای عیسی نظری به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا : عیسی نظری مدیر و نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه را دارد. 7 - اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی