اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 354973

شناسه ملی: 10104050740

تاریخ ثبت: 1388/07/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/07/01

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران سعادت آباد خ آسمان 10 ک شهید عاشوری

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/07/01:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 1/7/1388 تحت شماره 354973 و شناسه ملی 101040XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1/7/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تولید و توزیع کابینت های فلزی و کوره های برقی و جعبه های ابزار فلزی و تابلو برق خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و اخذ و اعطای نمایندگی های مجاز. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت آباد خ آسمان 10 ک شهید عاشوری پ 7 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/10 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 33411535 مورخ 23/6/1388 نزد بانک تجارت شعبه شهرک اکباتان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای سیامک برازجانی غلامی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای فرید برازجانی غلامی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم فریماه برازجانی غلامی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای سیامک برازجانی غلامی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خام فرزانه السادات هاشمی کوچکسرایی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای مسعود عبداله زاده سقا به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی