اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/04/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/04/02

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/04/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت غدیر رایانه ایرانشهر ( سهامی خاص) که در تاریخ 2/4/1383 تحت شماره 523 در این اداره به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار (رسالت) آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: ارایه خدمات کامپیوتری به بخشهای خصوصی و دولتی به صورت سخت افزار- نرم افزار- نیروی انسانی کارآمد- تعمیرات- شبکه- اینترنت- آموزش- برنامه نویسی- فروش سیستم- نصب و راه اندازی سیستم- فروش قطعات سخت افزاری- فروش CDهای GAME آموزش، نرم افزارهای کاربردی و ارایه خدمات به بخشهای دولتی و خصوصی- راه اندازی و فروش سیستمهای رایانه ای و قطعات- واگذاری نیروی انسانی مجرب و کارآمد براساس قراردادهای منعقد شده- ارایه آموزش در زمینه نرم افزار و سخت افزار و سیستم- تعمیر و رفع نقص و عیب سیستمهای رایانه ای- برنامه نویسی جهت پروژه های کاربردی- پشتیبانی از سیستمهای شبکه- برنامه نویسی تحت وب و ایجاد سایت. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: ایرانشهر تقاطع خیابان فارابی و حافظ 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ یک میلیون ریال آن طی گواهی شماره 507/269 مورخه 31/3/83 بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. 5 - اولین مدیران شرکت آقای رسول بخش نازلی به عنوان رییس و خانم فریده حسینی به عنوان نایب رییس و خانم ثریا حضرتی به عنوان مدیر عامل شرکت به مدت دو سال انتخاب گردید. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل خانم ثریا حضرتی و مهر شرکت دارای اعتبار است و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا رییس یا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیر عامل : برابر اساسنامه و قانون تجارت. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد سرگزی به عنوان بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردید. رییس اداره ثبت و املاک ایرانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی