اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1250

شناسه ملی: 14007351796

تاریخ ثبت: 1396/10/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: خراسان رضوی شهرستان تایباد بخش مرکزی شهر تایباد آزادی خیابان آبشار منتظری 1 کوچه آزادی 1 اعتصامی پلاک 10 طبقه اول

تاریخ تاسیس: 1396/10/25

کد پستی: 9591685362

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/25:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/25:

تاسیس شرکت سهامی خاص خدماتی پاکبانان پیشرو شرق خراسان درتاریخ 25/10/1396 به شماره ثبت 1250 به شناسه ملی 140073XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور پشتیبانی اداری قابل واگذاری به بخش خصوصی، فنی، نظافتی از طریق ارایه نیروی انسانی در زمینه دبیرخانه (تایپ و تکثیر) ـ خودرویی(راننده یا خودرو) نظافتی و بهداشتی نظافت عمومی یا نگهداری فضای سبز ترمیم معابر و خیابانها درختکاری و کلیه امور مربوط به شهر پاک، اصلاح، توسعه و ایجاد فضای سبز امور طبخ و آشپزخانه و امور تاسیساتی، شرکت در مزایده ها و مناقصه های موضوع فعالیت پس از اخذ مجوز لازم در صورت نیاز و ثبت موضوع فوق بمنزله اخذ و صدور پروانه نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی ـ شهرستان تایباد ـ بخش مرکزی ـ شهر تایباد ـ آزادی ـ خیابان آبشار (منتظری 1 ) ـ کوچه آزادی 1 (اعتصامی) ـ پلاک 10 ـ طبقه اول ـ کدپستی 959168XXXX سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی می باشد تعداد 100 سهم آن با نام عادی می باشد و کل مبلغ آن طی گواهی شماره 254/1916/96 مورخ 27/9/1396 بانک توسعه تعاون شعبه تایباد پرداخت شده است. اولین مدیران: آقای عبدالقادر اسکندری مشهدریزه یی به شماره ملی 073155XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای محسن اسکندری به شماره ملی 074014XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم فرزانه محمدزاده استای به شماره ملی 074028XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه قرادادها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره به امضا مشترک آقای عبدالقادر اسکندری مشهدریزه یی (مدیرعامل وعضو هییت مدیره)و آقای محسن اسکندری(رییس هییت مدیره) برسد که همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است 0 اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجتبی زوار به شماره ملی 074035XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای جواد نصیری به شماره ملی 074930XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 961026XXXX70442 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی