اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 15629

شناسه ملی: 14005199671

تاریخ ثبت: 1394/06/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: ارومیه بلوار سعدی بوستان کبودان پلاک 37

تاریخ تاسیس: 1394/06/12

کد پستی: 5719666698

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/12:

تاسیس شرکت سهامی خاص اروم پرداز متین درتاریخ 12/06/1394 به شماره ثبت 15629 به شناسه ملی 140051XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: فروش سیستم های کامپیوتری (فکس،پرینت،اسکنر، لب تاب، کامپیوتر، تبلت و گوشی) خدمات سخت افزاری و سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت.ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ارومیه ـ بلوار سعدی ـ بوستان ـ کبودان ـ پلاک 37 کدپستی 571966XXXX سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام میباشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی گواهی بانک ملت شعبه شهید بهشتی ارومیه بشماره 993575 مورخ 5/3/94 پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. محمود همایونی فر به شماره ملی 275378XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره، اسماعیل داوطلب به شماره ملی 290004XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره، یاسین خوانساری به شماره ملی 274053XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور منفردا با اسماعیل داوطلب همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رحیم بابایی تیمورلو به شماره ملی 275589XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای امیر خانبابایی خانشان به شماره ملی 275574XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 940615XXXX92188 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی