اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 47090

شناسه ملی: 14006687615

تاریخ ثبت: 1396/01/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: خوزستان شهر اهواز کیانپارس خیابان شهید چمران خیابان میهن پلاک 18 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1396/01/16

کد پستی: 6155689467

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/01/16:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/16:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود زیست تجهیز نوین ژن درتاریخ 16/01/1396 به شماره ثبت 47090 به شناسه ملی 140066XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: فروش کالا و مواد و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های تشخیص طبی و پاتولوژی و ژنتیک. انجام خدات بیوانفورماتیک مثل. طراحی پرایمر.آنالیز سکانس. آنالیز MLPA. آنالیز QFPCR. آنالیز Whole genome Sequencing.طراحی تست و ست آپ و راه اندازی کلیه آزمایشگاه های ژنتیک. فعالیت شرکت در صورت ضرورت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان ـ شهر اهواز ـ کیانپارس ـ خیابان شهید چمران ـ خیابان میهن ـ پلاک 18 ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی 615568XXXX سرمایه شرکت: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم مرضیه محمدی انایی به شماره ملی 299369XXXX دارنده 980 , 000 ریال سهم الشرکه و آقای یاور محمدی انایی به شماره ملی 583983XXXX دارنده 20 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم مرضیه محمدی انایی به شماره ملی 299369XXXX به سمت مدیرعامل و آقای یاور محمدی انایی به شماره ملی 583983XXXX به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد. ش 960116XXXX16817 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی