اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/04/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/04/07

آدرس: اصفهان کوی امیرحمزه خیابان دهم فرعی هفتم

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/05/16:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت یکتا نگین صفاهان سهامی خاص که در تاریخ 7/4/82 تحت شماره( 20624 ) در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه نسل فردا آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: امور مربوط به تدارکات ادارات موسسات دولتی و خصوصی بیمارستانها تامین نیروی انسانی موقت نظافت خدمات شهری تهیه و طبخ غذا برگزاری مجالس کلیه امور مربوط به ساختمان و تعمیر آن امور مربوط به رایانه و خدمات آن امور مربوط به طراحی و نگهداری فضای سبز تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار و ارایه خدمات آموزشی و امور مربوط به سیم کشی ساختمان و امور مربوط به صادرات و واردات و ترخیص کالا و کلیه امور که مربوط به خدمات و پشتیبانی باشد. 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان کوی امیرحمزه خیابان دهم فرعی هفتم پلاک 10 طبقه فوقانی. 3 - سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال نقدی که به یکهزار سهم یکهزار ریالی بانام عادی منقسم گردیده و 35 % بهای اسمی کل سهام به موجب گواهی شماره 280 - 4/4/82 بانک ملی شعبه نیکبخت اصفهان به حساب شرکت واریز و مابقی تعهدی است. 4 - مدت شرکت: از تاریخ 1/3/82 به مدت نامحدود. 5 - مدیران و صاحبان امضا: آقای رامین روشنی سفید دشتی به سمت رییس هییت مدیره و آقای روح ا روشنی سفیددشتی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدامیر طباطبایی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 6 - خانم الهام امیدواری ابرقویی و خانم مینو رمضانزاده یزدی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی