اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 975

شناسه ملی: 14000105290

تاریخ ثبت: 1390/09/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/09/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/09/22:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده عادی مورخ 29/4/92 تغییراتی به شرح ذیل در شرکت اعمال که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و جمهوری اسلامی آگهی میگردد. هییت مدیره: رییس هییت مدیره: آقای امیر قادری به نماینده سازمان همیاری شهرداریهای استان کردستان به سمت رییس هییت مدیره و محمدعلی باغانی نماینده شهرداری مریوان به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. آقای پیمان حسنی به عنوان مدیر عامل شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند. بازرس: آقای منصور مولانایی به عنوان بازرس اصلی و خانم مهشاد احسن به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و قراردادهای عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری و عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. ش 1746850 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مریوان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/12/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/11/90 تغییرات ی به شرح ذیل در شرکت مرقوم اعمال گردیده است که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: 1 با توجه به لزوم تغییر مدیر عامل و خروج آقای محمدعلی باغانی, آقای سید پیمان حسنی به عنوان مدیر عامل شرکت بمدت 2 سال منصوب گردید. 2 آدرس شرکت از مریوان جاده باشماق, سایت گردشگری زریوار مریوان به مریوان, خیابان مولوی کرد, کوچه نفت, ساختمان روژ, طبقه دوم, واحد 202 کدپستی 15669 66719 تغییر یافت. اداره ثبت اسناد و املاک مریوان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/09/22:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت توسعه خدمات گردشگری و عمران دریاچه زریوار که در تاریخ 22/9/90 تحت شماره 975 و کد شناسه ملی 140001XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 22/9/90 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عمومی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود: 1 موضوع شرکت: فعالیت به منظور شناسایی جاذبه های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و استفاده بالفعل از توانمندیهای گردشگری با توسعه ی زیرساخت ها، ایجاد و بهره برداری از تاسیس ات اقامتی، پذیرایی، تفریحی و ورزشی، فرهنگی و کوهستانی از قبیل هتل، متل سوییت، رستوران, کافی شاپ، قهوه خانه سنتی، تله کابین و برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی و نظایر این نوع تاسیس ات مطابق با اهداف شرکت، ضوابط و آیین نامه ی مناطق گردشگری و طرح های جامع و تفضیلی مصوب در مراجع ذیربط با مشارکت و سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی و اولویت سرمایه گذاران بومی و محلی به منظور نیل و دستیابی به برنامه های تدوین شده از طریق مراجع ذیربط و رعایت قوانین و مقررات آیین نامه های معاملاتی شهرداری ها تحصیل هرگونه اعتبار، وام، اموال منقول و غیرمنقول، تملک املاک موردنیاز واقع از محدوده ی مطالعات تدوین شده از طریق مراجع ذیربط کمیسیون های مربوط با رعایت ضوابط و مقررات خرید و تملک املاک موردنیاز واقع در محدوده ی مطالعات تدوین شده بر اساس طرح مصوب، تهیه ی طرح تفضیلی و تدوین ضوابط و معیارها استفاده از اعتبارات عمومی و عمرانی ملی و استانی، انجام فعالیت های بازرگانی و اقتصادی، انجام فعالیت های توریستی و توده های سیاحتی و زیارتی، نگهداری از کلیه تاسیس ات و مستحدثات به شرکت و نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و نحوه ی ارایه ی خدمات و تدوین ضوابط معیارها. پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: مریوان، جاده مریوان باشماق، سایت گردشگری زریوار مریوان 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به 100 سهم 000/000/1 ریالی که مبلغ 000/000/35 ریال طی گواهی بانکی مربوطه نزد بانک تجارت واریز گردیده و مابقی تعهدی و در اختیار صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران و دارندگان حق امضا: 1 سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان به نمایندگی آقای اردوان نوسودی به سمت عضو و رییس هییت مدیره 2 شهرداری مریوان به نمایندگی آقای بهرام بالکانه به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره 3 شهرداری کانی دینار به نمایندگی آقای جمال شریفی به سمت عضو هییت مدیره 4 شهرداری چناره به نمایندگی آقای امجد صمدی به عنوان عضو هییت مدیره 5 شهرداری سروآباد به نمایندگی آقای صدیق عزیزی به عنوان عضو هییت مدیره 6 آقای محمدعلی باغانی به عنوان مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 6 اختیارات مدیر عامل : برابر مفاد اساسنامه و قوانین مربوطه. 7 بازرس اصلی و علی البدل: منصور مولانایی به سمت بازرس اصلی و خانم سحر گلچینی به سمت بازرس علی البدل هر دو برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مریوان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/09/22:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت توسعه خدمات گردشگری و عمران دریاچه زریوار که در تاریخ 22/9/90 تحت شماره 975 و کد شناسه ملی 140001XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 22/9/90 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عمومی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: فعالیت بمنظور شناسایی جاذبه های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و استفاده بالفعل از توانمندیهای گردشگری با توسعه ی زیرساخت ها، ایجاد و بهره برداری از تاسیس ات اقامتی، پذیرایی، تفریحی و ورزشی، فرهنگی و کوهستانی از قبیل هتل، مُتّل سوییت، رستوران، کافی شاپ، قهوه خانه سنتی، تله کابین و برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی و نظایر این نوع تاسیس ات مطابق با اهداف شرکت، ضوابط و آیین نامه ی مناطق گردشگری و طرح های جامع و تفضیلی مصوب ذر مراجع ذیربط با مشارکت و سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی و اولویت سرمایه گذاران بومی و محلی بمنظور نیل و دستیابی به برنامه های تدوین شده از طریق مراجع ذیربط و رعایت قوانین و مقررات آیین نامه های معاملاتی شهرداری ها تحصیل هرگونه اعتبار، وام، اموال منقول و غیرمنقول، تملک املاک موردنیاز واقع از محدوده ی مطالعات تدوین شده از طریق مراجع ذیربط کمیسیون های مربوط با رعایت ضوابط و مقررات خرید و تملک املاک موردنیاز واقع در محدوده ی مطالعات تدوین شده بر اساس طرح مصوب، تهیه ی طرح تفضیلی و تدوین ضوابط و معیارها استفاده از اعتبارات عمومی و عمرانی ملی و استانی، انجام فعالیت های بازرگانی و اقتصادی، انجام فعالیت های توریستی و توده های سیاحتی و زیارتی، نگهداری از کلیه ی تاسیس ات و مستحدثات به شرکت و نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و نحوه ی ارایه ی خدمات و تدوین ضوابط معیارها. پس از اخذ مجوز لازم. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: مریوان جاده مریوان باشماق سایت گردشگری زریوار مریوان 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به 100 سهم 000/000/1 ریالی که مبلغ 000/000/35 ریال طی گواهی بانکی مربوطه نزد بانک تجارت واریز گردیده و مابقی تعهدی و در اختیار صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران و دارندگان حق امضا: 1 ) سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان به نمایندگی آقای اردوان نوسودی به سمت عضو و رییس هییت مدیره 2 ) شهرداری مریوان به نمایندگی آقای بهرام بالکانه به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره 3 ) شهرداری کانی دینار به نمایندگی آقای جمال شریفی به سمت عضو هییت مدیره 4 ) شهرداری چناره به نمایندگی آقای امجد صمدی به عنوان عضو هییت مدیره 5 ) شهرداری سروآباد به نمایندگی آقای صدیق عزیزی به عنوان عضو هییت مدیره 6 ) آقای محمد علی باغانی به عنوان مدیر عامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. سایر نامه های عادی نیز با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 6 اختیارات مدیر عامل : برابر مفاد اساسنامه و قوانین مربوطه. 7 بازرس اصلی و علی البدل: منصور مولانایی به سمت بازرس اصلی و خانم سحر گلچینی به سمت بازرس علی البدل هر دو برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک مریوان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی