اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 422035

شناسه ملی: 10320749191

تاریخ ثبت: 1391/01/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: تهران خیابان پیروزی ، ایستگاه 100 دستگاه ، پلاک 554 ،

کد پستی: 1765643773

تاریخ تاسیس: 1391/01/20

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی حقایق گلیشادی به شماره ملی 006635XXXX به سمت بازرس اصلی و روح اله ابوالفتحی به شماره ملی 049053XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب کردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 940727XXXX18326 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران ـ خیابان پیروزی، ایستگاه 100 دستگاه، پلاک 554 ، کدپستی 176564XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 940727XXXX45935 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدحسین رزاقی صفت به شماره ملی 006616XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خانم ساره رضایی به شماره ملی 006918XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم الهه الهی به شماره ملی 007802XXXX بسمت مدیرعامل انتخاب شدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 930726XXXX52269 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی حقایق گلیشادی بشماره ملی 006635XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای روح اله ابوالفتحی بشماره ملی 049053XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ اعضای هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین رزاقی صفت به شماره ملی 006616XXXX خانم ساره رضایی به شماره ملی 006918XXXX خانم الهه الهی به شماره ملی 007802XXXX ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 930726XXXX58221 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/04/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 23/2/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 11 اساسنامه شرکت مشتمل بر 67 ماده بتصویب رسید. 21 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/500/1 ریال منقسم به پانزده هزار سهم 000/100 ریالی که تعداد پانزده هزار سهم با نام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است. 31 اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین رزاقی صفت به شماره ملی 006616XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم ساره رضایی به شماره ملی 006918XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، خانم الهه الهی جیرسرایی به شماره ملی 007802XXXX به سمت عضو هییت مدیره، خانم الهه الهی جیرسرایی به شماره ملی 007802XXXX به سمت مدیر عامل ، 41 کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و اسناد مالی و بانکی و رسمی و تعهدآور با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره شرکت متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 51 خانم فاطمه شیرکوند به شماره ملی 042208XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای بهنام خانی به شماره ملی 045135XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 61 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 11/4/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/01/22:

شرکت فوق در تاریخ 20/1/1391 تحت شماره 422035 و شناسه ملی 103207XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/1/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه، تولید و توزیع و طبخ و ارایه انواع غذاهای ایرانی، عربی و فرنگی اعم از سرد و گرم و تهیه و توزیع و سرو انواع نوشیدنی های سرد و گرم از جمله نوشابه های غیرالکلی، آبمیوه، بستنی، چای، نسکافه، قهوه و ارایه خدمات در زمینه خدمات برگزاری مجالس و همایش ها و ایجاد شعب، اخذ و اعطای نمایندگی، مشارکت، سرمایه گذاری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت مجازی که به نوعی با موضوع شرکت در ارتباط باشد. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران سعادت آباد، بلوار فرهنگ، کوچه قوام شهیدی، پلاک 10 ، واحد 13 کدپستی 199773XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای محمدحسین رزاقی صفت به شماره ملی 006616XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم الهه الهی جیرسرایی به شماره ملی 007802XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 35 خانم الهه الهی جیرسرایی به شماره ملی 007802XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و اسناد مالی و بانکی و رسمی و تعهدآور با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره شرکت متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی