اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1950

شناسه ملی: 14004457090

تاریخ ثبت: 1393/07/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 7571976571

تاریخ تاسیس: 1393/07/19

آدرس: شهرستان کهگیلویه دهدشت خیابان پست قدیم کوچه اول سمت راست جنب منزل خسرو احمدی پور به

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/19:

شرکت فوق در تاریخ 19/07/1393 تحت شماره 1950 و شناسه ملی 140044XXXX0 خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن به شرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و کثیرالانتشار امید مردم آگهی می گردد: 1 ـ نام شرکت: راضی نگین قایم (سهامی خاص) 2 ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و احداث شبکه های برق فشار متوسط و ضعیف، احداث تاسیسات اماکن تجاری و مسکونی اداری و احداث و نصب چیلرهای حرارتی و خنک کننده ها و سایر تاسیسات پالایشگاهی و ایجاد ابنیه بتنی جهت احداث پستهای برق حمل و نقل درون شهری و خدمات حمل و نقل به ادارات دولتی و غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ضمنا ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ یک میلیون ریال آن نقدا به شماره حساب 722046592 نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی دهدشت واریز گردید. 4 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان کهگیلویه ـ دهدشت خیابان پست قدیم کوچه اول سمت راست جنب منزل خسرو احمدی پور به کدپستی 757197XXXX 6 ـ اولین مدیران موسس شرکت: آقای سیدخسرو احمدی پور به شماره ملی 425012XXXX به سمت مدیرعامل و آقای حمیدرضا صدیق نژاد به شماره ملی 425022XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسن طیب منش به شماره ملی 425013XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 7 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری به امضا منفرد آقای سید خسرو احمدی پور (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می باشد. 8 ـ بازرسان شرکت: آقای مصطفی درخشان فرد به شماره ملی 425097XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم راضیه قایم نژاد به شماره ملی 425013XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 701000XXXX110073XXXX رییس ثبت اسناد و املاک دهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی