اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 59922

شناسه ملی: 14007375810

تاریخ ثبت: 1396/11/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/11/04

آدرس: اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان امیر کبیر خیابان امام خمینی خیابان امیرکبیر پلاک 196 طبقه همکف

کد پستی: 8195915554

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/11/04:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. آقای سعید بخشیان لنجی به شماره ملی 128091XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمدصادق محجوب به شماره ملی 129223XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 980304XXXX42243 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین غلامعلی دهکردی به شماره ملی 128102XXXX ، آقای محمدحسن دهکردی به شماره ملی 128580XXXX و خانم عاطفه دهکردی به شماره ملی 129224XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش 980304XXXX23373 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین غلامعلی دهکردی با کد ملی 128102XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمدحسن دهکردی با کد ملی 128580XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم عاطفه دهکردی با کد ملی 129224XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980304XXXX97915 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/04:

تاسیس شرکت سهامی خاص سیما صنعت فولاد آسیا درتاریخ 04/11/1396 به شماره ثبت 59922 به شناسه ملی 140073XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام:سیما صنعت فولاد آسیا شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و عقود اسلامی و تحصیل وام و اعتبار از بانک هاصرفا" در راستای تحقق اهداف شرکت. انجام عملیات اجرایی قراردادهای بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می گردد فعالیت بازار یابی غیرهرمی و غیرشبکه ای مشارکت با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کارها در کشورهای ثالث تامین و تولید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانجات صنعتی شرکتها و نهاد هاو سازمانهای خصوصی و دولتی شامل قطعات فلزی و غیرفلزی و کلیه کالاهای مجاز طراحی و مهندسی ساخت و تولید و نصب ماشینن آلات صنعتی طراحی و ساخت انواع سازه های فلزی سبک و سنگین ارایه خدمات پس از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی انجام پروژه های ساختمانی و تاسیساتی اخذ تسهیلات از بانکهای خصوصی و دولتی جهت تحقق اهداف شرکت خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش کلیه محصولات فلزی و ضایعات فلزی و سایر صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ کارت بازرگانی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و شرکت های خارجی ارایه خدمات وابسته به حمل ونقل ریلی سرویسهای فنی تعمیر و نگهداری خطوط و شبکه ریلی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان-امیر کبیر-خیابان امام خمینی-خیابان امیرکبیر-پلاک 196 -طبقه همکف- ـ کدپستی 819591XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی اعضا هییت مدیره آقای ابراهیم واعظ زاده به شماره ملی 115971XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای محمد حسین غلامعلی دهکردی به شماره ملی 128102XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد حسن دهکردی به شماره ملی 128580XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای عقود اسلامی با امضا آقایان ابراهیم واعظ زاده و محمد حسن دهکردی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا آقای ابراهیم واعظ زاده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرسان آقای محسن فولادی به شماره ملی 128815XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علیرضا عیسوند به شماره ملی 417156XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 961104XXXX94316 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی