اطلاعات عمومی

فعال تضامنی

شماره ثبت: 69291

شناسه ملی: 14008561497

تاریخ ثبت: 1398/06/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 9178773127

تاریخ تاسیس: 1398/06/02

آدرس: استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد ، محله آب و برق ، بلوار گلشن -LSB- هفت تیر 8 هنرستان 9 -RSB- ، بلوار هفت تیر ، پلاک 115 ، برج آرمیتاژ ، طبقه منفی 1

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/06/02:

40,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/02:

تاسیس شرکت تضامنی ارسلان اردکانی فرد و شرکا درتاریخ 02/06/1398 به شماره ثبت 69291 به شناسه ملی 140085XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:باستناد نامه شماره 137827/98 مورخ 26/4/98 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت های صرافی شامل:خرید و فروش نقدی ارز مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی میباشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله آب و برق ، بلوار گلشن [هفت تیر 8 ـ هنرستان 9 ] ، بلوار هفت تیر ، پلاک 115 ، برج آرمیتاژ ، طبقه منفی 1 کدپستی 917877XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 4XXXXXXXX00 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم یاسمن اردکانی فرد به شماره ملی 093899XXXX دارنده 2XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه آقای ارسلان اردکانی فرد به شماره ملی 094532XXXX دارنده 8XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه خانم زهرا ناظمی به شماره ملی 443044XXXX دارنده 22XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه آقای سعید اردکانی فرد به شماره ملی 522809XXXX دارنده 8XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره خانم یاسمن اردکانی فرد به شماره ملی 093899XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای ارسلان اردکانی فرد به شماره ملی 094532XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای سعید اردکانی فرد به شماره ملی 522809XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.بدیهی است اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی فوق متناسب با نیاز شرکت بلامانع است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980602XXXX76198 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی