اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 39760

شناسه ملی: 14004866923

تاریخ ثبت: 1394/02/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: تصفیه به نشانی تبریز شهرک رشدیه انتهای بلوار بهارستان برج رشدیه بلوک B واحد 103

کد پستی: 5155915586

تاریخ تاسیس: 1394/02/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/02/02:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و رضا حقرو به شماره ملی 136018XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه به نشانی: تبریز، شهرک رشدیه، انتهای بلوار بهارستان، برج رشدیه، بلوک B، واحد 103 ، کد پستی 515591XXXX تعیین گردید. ش 980125XXXX43218 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/02:

تاسیس شرکت سهامی خاص رسا طرح محور سهند درتاریخ 02/02/1394 به شماره ثبت 39760 به شناسه ملی 140048XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام و عرضه خدمات فنی و مهندسی شامل مشاوره، نظارت، پیمانکاری، فعالیت بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی کلیه پروژه های عمرانی و صنعتی در زمینه های ساختمان، راه، راه آهن، سیستم های حمل و نقل، معدن، اکتشافات زمینی و زیر زمینی بجز نفت و گاز، بیمارستان و تجهیزات پزشکی، معماری و شهرسازی، تاسیسات شهری و روستایی، آبیاری و زهکشی، آب و فاضلاب، مهندسی رودخانه، سواحل و بنادر، سدسازی، سازه های دریایی، ابنیه سنگین و صنعتی، تاسیسات نفت و گاز، نقشه برداری، ژیوتکنیک، ژیوفیزیک، محیط زیست، کشاورزی و سایر رشته های صنعتی، کشاورزی و خدماتی. انجام و عرضه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با مطالعات آسیب پذیری، مقاوم سازی و پدافند غیرعامل در کلیه زمینه های پروژه های عمرانی و صنعتی. انجام و عرضه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با پایش، رفتارنگاری، رفتار سنجی و ارزیابی عملکرد در دوران ساخت، بهره برداری و نگهداری در کلیه زمینه های پروژه های عمرانی و صنعتی. انجام و عرضه کلیه خدمات آزمایشگاهی از جمله بتن، ژیوتکنیک و جوش و دفاتر مشاوره مهندسی و طراحی ساختمانی، معماری و شهرسازی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شرکت ها و کارخانجات معتبر داخلی و خارجی و اعطای آن. تهیه و توزیع نرم افزارهای مهندسی و عمومی. انجام و عرضه خدمات اینترنتی از جمله خدمات مهندسی و خرید و فروش کالا. تاسیس، بهره برداری، خرید و فروش واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی در داخل و خارج از کشور ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، شهرک رشدیه، بلوار بهارستان، برج رشدیه، بلوک B، واحد 103 کد پستی: 515591XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام میباشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1772/9602/93 مورخ 11/12/93 نزد بانک سامان شعبه ولیعصز تبریز پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: رضا حقرو با کد ملی 136018XXXX به عنوان مدیر عامل و رییس هییت مدیره اسد حقرو با کد ملی 137266XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا آقای رضا حقرو همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای آقای رضا حقرو با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علیرضا مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 138226XXXX به عنوان بازرس اصلی. وحید پورصوتی به شماره ملی 137925XXXX به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال مالی تعیین شدند روزنامه تجارت و توسعه برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید ش 940202XXXX27619 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی