اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 14746

شناسه ملی: 14007711565

تاریخ ثبت: 1397/04/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 3819768398

آدرس: استان مرکزی شهر اراک محله خیابان راه آهن کوچه شهید ایوب مهری کوچه شهیدحبیب ابن مظاهر -LSB- 2 -RSB- پلاک 42 طبقه اول

تاریخ تاسیس: 1397/04/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/04/23:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اراک به آدرس:استان مرکزی ، شهر اراک، محله خیابان راه آهن ، کوچه شهید ایوب مهری ،کوچه شهیدحبیب ابن مظاهر [ 2 ] ، پلاک 42 ، طبقه اول-کدپستی 381976XXXX انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد. / ش 981005XXXX09724 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -سید حسن حسینی به کد ملی 053477XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و سید حسین حسینی به کد ملی 052098XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد عینی به کد ملی 053480XXXX به سمت عضو هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. 2 -کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها به طور کلی هر قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد وحدود اختیارات مدیر عامل طبق اساسنامه میباشد. 2 -ایمان ضرابی فر به کد ملی 053349XXXX به عنوان بازرس اصلی و امین حیدری به کد ملی 053491XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. 3 -روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های سالیانه شرکت تعیین گردید. / ش 981005XXXX49662 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/23:

تاسیس شرکت سهامی خاص پی پارت آرمه درتاریخ 23/04/1397 به شماره ثبت 14746 به شناسه ملی 140077XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین ساخت راه و باند، سدسازی و طراحی، محاسبه، نظارت فنی واجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین ساخت راه و باند سدسازی و تاسیسات مربوطه نقشه برداری و تسطیح اراضی گودبرداری تزریق سیمان شمع کوبی و شمع ریزی سدهای خاکی و بتنی تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها، تولید و انتقال نیرو ارایه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری فنی و نظارت فنی در امر پروژه های تاسیسات برقی و مکانیکی والکتریکی طراحی و اجرا انواع دکل های ثابت و متحرک خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت درکلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ بخش مرکزی ـ شهر اراک ـ فلکه البرز ـ خیابان امام جعفرصادق [ 21 ] ـ بن بست شهیدعبدالرضا مصلحی [ 3 ] ـ پلاک 95 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 381484XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 452 مورخ 30/02/1397 نزد بانک ملت شعبه خ دانشگاه با کد 8849 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای سید حسن حسینی به شماره ملی 053477XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای امین حیدری به شماره ملی 053491XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مقداد احمدی به شماره ملی 053492XXXX و به سمت منشی هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سید حسین حسینی به شماره ملی 052098XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای ایمان ضرابی فر به شماره ملی 053349XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970423XXXX84177 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی