اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/06/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/06/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/06/07:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت خدماتی عدالتخواه جنوب سهامی خاص در تاریخ 7/6/84 به شماره 823 در این اداره ثبت و در تاریخ 7/6/84 تکمیل امضا و خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه طلوع کازرون به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: انجام امور خدماتی شامل تامین نیروی انسانی- خدمات دهی به آشپزخانه- اجرا و نگهداری تاسیس ات و سیستم های برودتی فضای سبز- تهیه ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و راهسازی جهت امور مربوطه- امور عمرانی: شامل ساخت انواع ساختمانها و راهسازی و جدول بندی و شرکت در مناقصات و مزایدات- اخذ وام- اعتبار از موسسات مالی- تنظیف و ادارات و شرکتهای خصوصی و دولتی- احداث کارخانجات صادرات و واردات در ارتباط با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. 2 - سرمایه شرکت مبلغ 000/000/1 ریال است که کلاً نقدی بوده و به 100 سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم و 35 درصد آن به حساب جاری 744080010 شرکت نزد بانک تجارت شعبه کازرون واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است. 3 - مرکز شرکت: کازرون- خیابان شهدا شمالی- کتاب فروشی شاه امیری. 4 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 5 - مدیران و صاحبان امضا مجاز: محمد حسن بنیادی نایب رییس و با حفظ سمت مدیر عامل شرکت و علی پولادیان رییس هییت مدیره برای مدت دو سال می باشند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق رسمی و بهادار و مالی و تعهدآور با محمد حسن بنیادی و علی پولادیان و مهر شرکت معتبر است. 6 - بازرس شرکت: مهدی جوکار بازرس اصلی و مهدی پیروز به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال می باشند. 7 - آدرس شعبه شرکت: جزیره خارک- خیابان چاه قندی- جنب میدان امام خمینی- سمت راست. رییس ثبت اسناد کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی