اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1769

شناسه ملی: 14008132938

تاریخ ثبت: 1397/11/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 9461735876

تاریخ تاسیس: 1397/11/16

آدرس: استان خراسان شمالی ، شهرستان شیروان ، بخش مرکزی ، شهر شیروان ، خرمشهر ، خیابان عدل -LSB- سلمان فارسی 26 -RSB- ، بن بست عدل 7 ، پلاک 26 ، طبقه اول

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/11/16:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/16:

تاسیس شرکت سهامی خاص خدمات نیکا پاک اعظم شیروان درتاریخ 16/11/1397 به شماره ثبت 1769 به شناسه ملی 140081XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : 1 -خدمات عمومی نظیر(تلفنچی،آبدارخانه،تخلیه و فاضلاب،امحا زباله رخشوخانه،نظافتچی در رابطه با موضوع فعالیت 2 - امور آشپزخانه و رستوران: شامل طبخ و توزیع غذا 3 -امور تاسیساتی:شامل تعمیر ونگهداری وبهره برداری از تاسیسات برودتی وحرارتی 4 - تایپ و تکثیر 5 - ارایه خدمات دفتری در رابطه با موضوع شرکت 6 -خدمات باغبانی ونگهداری فضای سبز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان شمالی ، شهرستان شیروان ، بخش مرکزی ، شهر شیروان، خرمشهر ، خیابان عدل [سلمان فارسی 26 ] ، بن بست عدل 7 ، پلاک - 26 ، طبقه اول کدپستی 946173XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 4313/97 مورخ 04/11/1397 نزد بانک انصار شعبه میدان انقلاب شیروان با کد 4313 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره خانم مهسا باستانی صفدر آبادی به شماره ملی 082026XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد زراعتکار زوارم به شماره ملی 082959XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم مهیا باستانی صفدر آبادی به شماره ملی 635994XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا محمد زراعتکار زوارم(مدیرعامل و عضو هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای ابراهیم ارجمند کلوخی به شماره ملی 086025XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم اعظم مدیری صفدرآباد به شماره ملی 635904XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 971117XXXX64355 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی