اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 69258

شناسه ملی: 14008553213

تاریخ ثبت: 1398/05/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد ، محله / وکیل آباد ، خیابان دانشگاه امام حسین ، خیابان دادگر 11 ، پلاک 2 ، طبقه دوم

تاریخ تاسیس: 1398/05/28

کد پستی: 9189865793

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/05/28:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/28:

تاسیس شرکت تعاونی مبتکران دسترسی امروز توس درتاریخ 28/05/1398 به شماره ثبت 69258 به شناسه ملی 140085XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: به استناد نامه شماره 64385/2 مورخ 23/05/1398 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ساخت , طراحی , تولید , پخش انواع صنایع دستی و هنری , مجسمه سازی و انواع المان ها و ماکت های هنری تولیدات چرمی ,پوشاک سنتی و رومیزی های سنتی. برگزاری دوره های آموزشی در رابطه فعالیت های هنری و صنایع دستی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، محله / وکیل آباد، خیابان دانشگاه امام حسین، خیابان دادگر 11 ، پلاک 2 ، طبقه دوم کدپستی 918986XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 10 , 500 , 000 ریال می باشد. اولین مدیران: آقای تکتم همتی رودسری به شماره ملی 093878XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 3 سال آقای وحید عرفانیان جدی به شماره ملی 093985XXXX به سمت عضو هییت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای مجید حیدری به شماره ملی 094095XXXX به سمت مدیرعامل منشی هییت مدیره به مدت 3 سال خانم حدیث همتی رودسری به شماره ملی 094099XXXX به سمت عضو هییت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای رضا باباجانی محمدی به شماره ملی 094343XXXX به سمت رییس هییت مدیره به مدت 3 سال خانم هدی اخلاقی به شماره ملی 092212XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال خانم مهسا تقوی به شماره ملی 092382XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قرار دادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک،سفته ،برات و اوراق بهادرا با امضا مجید حیدری (مدیرعامل) متغیر رضا باباجانی محمدی (رییس هییت مدیره ) یا تکتم همتی رودسری (نایب رییس هییت مدیره ) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل ومهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا به عنوان روزنامه اصلی برای درج آگهی های تعاونی انتخاب گردید. ش 980528XXXX76787 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی