اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 13325

شناسه ملی: 10220184464

تاریخ ثبت: 1390/11/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/11/16

آدرس: 1 3 استان آذربایجان غربی شهر ارومیه خ مهراب 16 متری شهید مجلسی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/11/16:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 16/11/1390 تحت شماره 13325 و شناسه ملی 102201XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 6/12/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشارابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت :تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود شرکت در رابطه با قراردادهای تنظیفی منعقده و خدمات تاسیساتی و تعمیراتی ـ ایجاد و نگهداری فضای سبز و پارکها ـ محوطه سازی ـ روشنایی معابر ـ ارایه خدمات تنظیفی ـ اجرای طرح پارکبان در سطح شهر ـ طرح جمع آوری زباله های شهری و زباله دان ها ـ جدول کشی و رنگ آمیزی جداول شهری و برون شهری و پیاده روها ـ ارایه خدمات آشپزی ـ خدمات کپی و تکثیر اسکن تایپ ـ تامین خودروهای استیجاری ادارات و نهادهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ـ پیمانکاری و اجرای مربوط به تاسیسات شهری و روستایی ـ خطوط انتقال (آب و نفت و گاز) شبکه گاز رسانی ـ تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی ـ سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز ـ برق و فاضلاب) و انتقال زباله ـ تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه ـ ماسه پاشی (سند بلاست) حفاظت کاتودی ـ پوشش (لاینینگ) ایستگاههای پمپاژ و نظایر آن ـ شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی. . 2 ـ مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت : 1 ـ 3 ـ استان آذربایجان غربی ـ شهر ارومیه خ مهراب 16 متری شهید مجلسی پ 25 4 ـ سرمایه شرکت : مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 388/12050/59 مورخ 11/11/1390 نزد بانک تجارت شعبه شیخ شلتوت ارومیه پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت : 1 ـ 5 ـ خانم سمانه حقیقت زرگ آباد به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم زهرا عطایی حوری به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای جواد حقیقت زرگ آباد به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای جواد حقیقت زرگ آباد به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل : 1 ـ 8 ـ آقای حیدر محمدی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای محمد یوسفی به عنوان بازرس علی البدل مسیول ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی