اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7671

شناسه ملی: 14007779097

تاریخ ثبت: 1397/05/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 4614733583

تاریخ تاسیس: 1397/05/22

آدرس: استان مازندران شهرستان آمل بخش مرکزی شهر آمل محله بسیج بلوار بسیج بلوار شهید مطهری پلاک 67 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/05/22:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/22:

تاسیس شرکت سهامی خاص سورن شهرپژواک آمل درتاریخ 22/05/1397 به شماره ثبت 7671 به شناسه ملی 140077XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام فعالیتهای خدماتی از جمله مبلمان شهری و ایجاد تجهیزات پارکی و ترافیکی شرکت در منقصات و مزایدات خصوصی و دولتی -خریدو فروش واردات و صادرات کالاهای مجاز اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی-اعطای نمایندگی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی-اخذ وام و اعتبار از بانک و موسسات مالی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مازندران - شهرستان آمل - بخش مرکزی - شهر آمل-محله بسیج-بلوار بسیج-بلوار شهید مطهری-پلاک 67 -طبقه همکف- کدپستی 461473XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن بی نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 329 مورخ 08/05/1397 نزد بانک ملت شعبه مرکزی با کد 5907 . 1 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره خانم سمیه امیری به شماره ملی 213010XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای سعید محمد قلی نژاد عمران به شماره ملی 214304XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم سیده معصومه بشیری ابراهیمیان به شماره ملی 568969XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: حق امضا اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور و همچنین سایر نامه های عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره سعید محمد قلی نژاد عمران به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم خدیجه مصطفی زاده به شماره ملی 205019XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مصطفی داداشی نیا عمران به شماره ملی 214306XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970522XXXX22526 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی