اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6815

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/06/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/06/19

آدرس: هفشجان خیابان نواب صفوی غربی اول خیابان فجر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/01/16:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ: 09/12/1390 تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال بمبلغ 000/000/150 ریال منقسم به یکصد سهم با نام 000/500/1 ریالی از طریق (آورده نقدی سهامداران) افزایش یافت که برابر گواهی بانکی شمار 1057 ـ 13/12/1390 نزد بانک رفاه شعبه هفشجان واریز گردیده است و ماده 5 اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 24/5/1390 تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: 1 ـ خانم شهربانو پرچمی برجویی بسمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای حاتم نوروزی بسمت رییس هییت مدیره، خانم هاجر فروزنده بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. 2 ـ آقای سردار کیوانی بسمت بازرس اصلی و خانم پریسا دلدار هفشجانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه محلی زردکوه و کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/4/1390 تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: 1 . انجام کلیه خدمات مکانیزاسیون کشاورزی 2 . انجام عملیات مکانیزه کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی 3 . انجام عملیات خاک ورزی حفاظتی و فعالیت در کلیه ی زمینه های مکانیزاسیون کشاورزی با کسب مجوزات لازم. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/07/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت کوشاگران جهانبین ( سهامی خاص) در تاریخ 19/6/86 تحت شماره 6815 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 7/7/86 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده لذا برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و کثیرالانتشار قدس و محلی زردکوه آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: خطوط انتقال آب و آبرسانی، انجام پروژه های گازرسانی، تهیه و توزیع مصالح ساختمانی، برق کشی، فشار قوی و ضعیف و روشنایی معابر، اخذ نمایندگی از شرکتهای ایرانی و خارجی، انجام کلیه عملیات و امور بازرگانی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی، کلیات به شرح ماده دو اساسنامه شرکت 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: هفشجان، خیابان نواب صفوی غربی، اول خیابان فجر، پلاک 1 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی که 35 درصد آن طی گواهی شماره 408/838 مورخ 22/5/86 بانک رفاه کارگران شعبه هفشجان پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: هاشم نوروزی هفشجانی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، شکرالله نوروزی هفشجانی به سمت رییس هییت مدیره، گل یاس فتحی هفشجانی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. 6 - اولین بازرسان شرکت: هاجر فروزنده به سمت بازرس اصلی و پریسا دلدار هفشجانی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. مسیول اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت کوشاگران جهانبین (سهامیخاص) در تاریخ 19/6/1386 تحت شماره 6815 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 7/7/1386 از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده لذا برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و کثیرالانتشار قدس و محلی زردکوه آگهی میگردد. 1 ـ موضوع شرکت: خطوط انتقال آب و آبرسانی ـ انجام پروژههای گازرسانی ـ تهیه و توزیع مصالح ساختمانی ـ برقکشی ـ فشار قوی و ضعیف و روشنایی معابر ـ اخذ نمایندگی از شرکتهای ایرانی و خارجی ـ انجام کلیه عملیات و امور بازرگانی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ـ کلیات به شرح ماده 2 ـ اساسنامه شرکت. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: هفشجان ـ خیابان نواب صفوی غربی ـ اول خیابان فجر ـ پلاک 1 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی که 35 درصد آن طی گواهی شماره 408/838 مورخ 22/5/1386 بانک رفاه کارگران شعبه هفشجان پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: هاشم نوروزی هفشجانی به سمت مدیرعامل و عضو هییتمدیره ـ شکرالله نوروزی هفشجانی به سمت رییس هییتمدیره ـ گلیاس فتحی هفشجانی به سمت نایبرییس هییتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 6 ـ اولین بازرسان شرکت: هاجر فروزنده به سمت بازرس اصلی و پریسا دلدار هفشجانی به سمت بازرس علیالبدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره رییس ثبت اسناد و املاک شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی