اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1709

شناسه ملی: 14007283869

تاریخ ثبت: 1396/09/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/09/27

آدرس: فارس شهرستان فسا فاز 2 کوچه نصب خیابان قدوسی شمالی پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 7461754116

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/09/27:

700,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/27:

تاسیس شرکت تعاونی صبح خروس خوان فسا درتاریخ 27/09/1396 به شماره ثبت 1709 به شناسه ملی 140072XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. * موضوع: تاسیس کارخانجات و کارگاه های گیاهان دارویی و بهره برداری از آن، فراوری،انبار، تولید،کشت، بسته بندی، فروش و صادرات انواع گیاهان دارویی و سایر فرآورده های گیاهی و دارویی و تولید صابون و سایر محصولات آرایشی بهداشتی از گیاهان دارویی ، واردات مواد اولیه و گیاهان غیربومی مورد نیاز فعالیتهای مذکور، ارایه خدمات فنی و تولیدی و آموزشی، عملیات بازرگانی و انجام هر نوع عملیات مشابه و عقد هرگونه قرارداد مرتبط با موضوع شرکت بصورت مستقلاٌ یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی،مطالعه، تحقیق، مشاوره، تولید و فرآوری و بهره برداری تجهیزات آزمایشگاهی، صنعتی، عمرانی، کشاورزی، صنایع تبدیلی و صنایع غذایی،مشارکت در امور تحقیقاتی، صنعتی و ارایه خدمات فنی و مهندسی به موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی،انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی، صادرات و واردات محصولات صنعتی،ساختمانی، کشاورزی و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز،انجام کلیه فعالیتهای مجاز از قبیل مشارکت با شرکتها، موسسات و سازمانها اعم از بخش خصوصی، دولتی و تعاونی در کلیه زمینه های مرتبط با موضوع شرکت،مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید و یا خرید تعهد سهام شرکت های موجود،اخذ نمایندگی مجاز داخلی و خارجی از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی یا اعطای نمایندگی به آنها،اخذ موافقت اصولی جهت ایجاد کارگاهها و واحدهایی که مورد نیاز شرکت باشد،شرکت در نمایشگاهها و برگزاری نمایشگاهها و همایش ها، ایجاد بانک اطلاعاتی و اطلاع رسانی، اخذ وام واعتبار از موسسات و بانک ها، با استفاده ازسرمایه و نیروی کار و مهارت اعضا و فروش محصولات تولیدی به شرح ماده 3 اساسنامه و با رعایت قوانین جاری کشور * مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود * مرکز اصلی: فارس ـ شهرستان فسا ـ فاز 2 ـ کوچه نصب ـ خیابان قدوسی شمالی ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی 746175XXXX * سرمایه شرکت: مبلغ 700000 ریال منقسم به 7 سهم بانام 100000 ریالی که مبلغ 700000 ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ 19/09/96 نزد بانک توسعه تعاون شعبه فسا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. * اولین مدیران: خانم سارا کاظمی وکیل آبادی به شماره ملی 257260XXXX به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره ـ خانم مریم کاظمی وکیل آبادی به شماره ملی 257174XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای محمدکاظم کاظمی وکیل آبادی به شماره ملی 257210XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ خانم مهردخت کاظمی به شماره ملی 257102XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره ـ آقای محمدحسین اسماعیلی به شماره ملی 257213XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند. * دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی ازقبیل چک و سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای خانم سارا کاظمی وکیل آبادی (مدیرعامل) و خانم مریم کاظمی وکیل آبادی (نایب رییس هییت مدیره) و اوراق عادی و نامه ها با امضای خانم سارا کاظمی وکیل آبادی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. * اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه * بازرسان شرکت: خانم ماه بانو اسماعیلی وکیل آبادی به شماره ملی 257102XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای حسن کاظمی وکیل آبادی به شماره ملی 257102XXXX به سمت بازرس علی البدل هردو برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 960927XXXX15368 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی