اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 895

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 23/9/82 شرکت که در تاریخ 20/10/82 به این اداره واصل شده تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: 1 - آقایان ابراهیم نظرزاده دباغ رییس هییت مدیره و حاج احمد سیستانی نایب رییس و حاج اسماعیل حاجیان نژاد عضو هییت مدیره و حاج حمزه باسوتی مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضا اوراق و اسناد بهادار با رییس یا نایب رییس به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 - خانم سیمین باسوتی به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی یزدانی بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. سرپرست ثبت گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی