اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 225

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/12/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/12/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/12/14:

1,050,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تعاونی دهکده مجازی اطلس که در تاریخ 14/12/85 تحت شماره 225 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 14/12/85 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: ارایه خدمات اینترنتی و ارایه کلیه خدمات رایانه ای با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: خرم دره- خیابان سید جمال الدین- روبروی داروخانه کلانتری منفرد- کافی نت اطلس 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 1050000 ریال منقسم به بیست و یک سهم 50000 ریالی که همگی آن به صندوق تعاون خرم دره واریز شده است. 5 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا: آقای مظاهر عزیزی به سمت رییس هییت مدیره و عضو اصلی، آقای سعید عزیزی عضو اصلی و نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم سکینه حاجیلو عضو اصلی و منشی هییت مدیره و خانم فرزانه حاجیلو عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهدات بانکی از قبیل چک، سفته، برواتت و اوراق بهادار با امضا سعید عزیزی مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره، مظاهر عزیزی رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی با امضا سعید عزیزی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 6 - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 7 - بازرس اصلی و علی البدل: مجید عزیزی بازرس اصلی و پریسا جلفایی بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت و اسناد شهرستان خرم دره

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی