اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 205802

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/04/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: تهران بزرگراه بلوار اوشان شهرک اقدسیه گلزار دوم دوازده متری دوم غربی

تاریخ تاسیس: 1382/04/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/04/22:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 22/4/82 تحت شماره 205802 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 22/4/82 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: انجام طرحهای مطالعاتی و پژوهشی و خدمات مشاوره طراحی و اجرای در زمینه مهندسی و مدیریت محیط زیست. 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: تهران بزرگراه بلوار اوشان شهرک اقدسیه گلزار دوم دوازده متری دوم غربی پ 18 ط 2 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی بانام که مبلغ 350000 ریال آن طی گواهی شماره 173 مورخه 1/4/82 بانک ملی شعبه داریوش پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: سعید توتونچی به سمت رییس هییت مدیره و افشین ابراهیمی بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و حمیدرضا کمالان بسمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت بامضای افشین ابراهیمی (مدیرعامل) و حمیدرضا کمالان (عضو هییت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: فرشاد غیبی بسمت بازرس اصلی و مسعود شرافتی بسمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی