اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 4136

شناسه ملی: 14007184314

تاریخ ثبت: 1396/08/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/08/14

کد پستی: 7581856833

آدرس: کهگیلویه و بویراحمد شهر دوگنبدان گلستان 2 کوچه 8 متری کوچه گلستان دوم پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/14:

تاسیس شرکت تعاونی باغداران پیوند سهیل باشت درتاریخ 14/08/1396 به شماره ثبت 4136 به شناسه ملی 140071XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: آبرسانی برای باغ و مرکبات و کشاورزی به استناد مجوز شماره 781 مورخ 11/07/1396 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان باشت مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه و بویراحمد شهر دوگنبدان ـ گلستان 2 ـ کوچه ( 8 متری) ـ کوچه (گلستان دوم) ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف کدپستی 758185XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال که سه میلیون و ششصد هفتاد وپنج هزار ریال آن نقدا توسط اعضا در حسابه شماره. 300111XXXX97161 نزد بانک توسعه تعاون شعبه گچساران واریز میگردد وما بقی در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای سید ابراهیم حسینی به شماره ملی 426909XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای افشین مرحمتی به شماره ملی 426003XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمید شیخ ممو به شماره ملی 426894XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سجاد آقایی به شماره ملی 426984XXXX و آقای مجتبی شیخ ممو به شماره ملی 426991XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره به مدت سه سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسنادرسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک واوراق بهادار با امضا سید ابراهیم حسینی (مدیرعامل) و افشین مرحمتی (رییس هییت مدیره) و مهرتعاونی معتبرخواهد بود و نامه های عادی و اداری با مضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس یا بازرسان شرکت: علی اصغر شیخ ممو به کد ملی 426894XXXX بسمت بازرس اصلی و احمد روح پرور به کد ملی 426991XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 960814XXXX16392 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی