اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 15324

شناسه ملی: 14007385132

تاریخ ثبت: 1396/11/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 7614838788

آدرس: استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان ، شهدا ، کوچه چمران 19 ، خیابان چمران ، پلاک 0 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1396/11/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/11/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/11/1398 الف تعیین سمت مدیران: آقای سید محمود اسدی به شماره ملی 299386XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای دانیال احمدی زرندی به شماره ملی 308006XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای سید رضا اسدی خانوکی به شماره ملی 309103XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ب کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 981210XXXX37911 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/11/1398 الف اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سید محمود اسدی به شماره ملی 299386XXXX آقای دانیال احمدی زرندی به شماره ملی 308006XXXX آقای سید رضا اسدی خانوکی به شماره ملی 309103XXXX ب خانم شایسته احمدی زرندی به شماره ملی 309065XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم ندا نگارستانی به شماره ملی 317997XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 981210XXXX15592 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان، شهرستان کرمان، بخش مرکزی، شهر کرمان، شهدا، کوچه چمران 19 ، خیابان چمران، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی: 761483XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 980230XXXX11746 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه فعالیت های مربوط به مدیریت طراحی کلیه پروژه های عمرانی (راه وباند وابنیه) خدمات شهری شامل: کشاورزی، ایجاد ونگهداری فضای سبز (اعم از نظارت فنی ونگهداری)، تامین ونصب تجهیزات ترافیکی در سطح کشور. انجام امور بازرگانی داخلی وخارجی وخدمات مجاز متقابل تجاری با کشورهای خارج با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به مدت نامحدود به موضوع اساسنامه الحاق گردید. درنتیجه ماده 2 به شرح فوق اصلاح گردید ش 970527XXXX96837 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/09:

تاسیس شرکت سهامی خاص ویرا ارتباط هیواد درتاریخ 09/11/1396 به شماره ثبت 15324 به شناسه ملی 140073XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: ویرا ارتباط هیواد شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:انجام امورپیمانکاری برق و تاسیسات الکتریکی، تولید و نصب (درب و سیستمهای ضد سرقت، تلفن سانترال مرکزی، و مدیریت آلارم، آنتن مرکزی، برنامه نویسی، شبکه و سیستم های کامپیوتری)، کلیه لوازم ایمنی آتش نشانی (سیستمهای الکترونیکی اعلام و اطفا و دربهای ضد حریق)، کلیه فعالیتهای کامپیوتری, نرافزار و سخت افزار, کلیه فعالیتهای بازرگانی, واردات و صادرات، اخذ کارت بازرگانی, اخذ و اعطای نمایندگی فروش داخلی و خارجی، خرید و فروش کلیه مصالح و تجهیزات مُجاز مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. عقد قرارداد با نهادهای دولتی, خصوصی و بین المللی در قالب مناقصه مزایده و استعلام وفق ماده 17 و تبصره 1 قانون خدمات کشوری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ شهر کرمان ـ شهرک الغدیر ـ خیابان داوودی ـ کوچه داوودی 7 ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 761898XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی اعضا هییت مدیره آقای سید محمود اسدی به شماره ملی 299386XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای دانیال احمدی زرندی به شماره ملی 308006XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سید رضا اسدی خانوکی به شماره ملی 309103XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق مالی و اعتباری و بهادار از قبیل چک سفته برات با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت و کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم شایسته احمدی زرندی به شماره ملی 309065XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم ندا نگارستانی به شماره ملی 317997XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 961109XXXX34122 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی