اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1357

شناسه ملی: 14008681401

تاریخ ثبت: 1398/07/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس ، بخش مرکزی ، شهر طبس ، شهرک ولی عصر ، بلوار امام رضا ع ، میدان امامزاده ، پلاک 0 ، باب الحوایج ، طبقه اول

تاریخ تاسیس: 1398/07/17

کد پستی: 9791655147

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/07/17:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/17:

تاسیس شرکت سهامی خاص دنیای بازرگانی بین الملل آیریا جم آریا در تاریخ 17/07/1398 به شماره ثبت 1357 به شناسه ملی 140086XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید و ارایه رایانه ، تولید و ارایه دستگاه های جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارایه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطلاعاتی تولید داخل، خدمات شبکه های اطلاع رسانی فعالیت بازار یابی غیرهرمی و غیرشبکه ای موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک دلالی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری مجاز واردات بذر، پیاز، قلمه، پیوند، ریشه و میوه، نهال و تخم نباتات عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بخش مرکزی، شهر طبس، شهرک ولی عصر، بلوار امام رضا (ع)، میدان امامزاده، پلاک 0 ، باب الحوایج، طبقه اول کدپستی 979165XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1057/2218/82 مورخ 12/05/1398 نزد بانک بانک کشاورزی شعبه سجاد با کد 2218 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای مهدی جانباز به شماره ملی 065187XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای امیر سلمانی به شماره ملی 085008XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای حمید سلمانی به شماره ملی 085013XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای روح الله سلمانی به شماره ملی 085984XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدتقی جانباز به شماره ملی 088916XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا حمید سلمانی و محمدتقی جانباز همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا ترابیان به شماره ملی 083956XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فاطمه رحیم آبادی به شماره ملی 088975XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار گسترش تجارت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980717XXXX93828 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی