اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 436213

شناسه ملی: 10320858970

تاریخ ثبت: 1391/12/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/12/22

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران پل امام خمینی اسکندری جنوبی بین بوستان سعدی و شکوفه پلاک 256

کد پستی: 1319694317

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/12/22:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/22:

شرکت فوق در تاریخ 22/12/1391 تحت شماره 436213 و شناسه ملی 103208XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 22/12/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: محاسبه، نظارت و اجرا در زمینه ابنیه و ساختمان سازی، محوطه سازی، فضای سبز نوسازی و بازسازی و انجام خدمات مهندسی برق و مکانیک، عمران، تاسیسات الکتریکال و مکانیکال و سیستم های حرارتی و برودتی، سیستم های اتوماسیون و ابزار دقیق، طراحی و ساخت انواع ربات، خدمات مهندسی سخت افزار کامپیوتر، انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی، خرید و فروش انواع کالاهای مجاز بازرگانی و خدمات فنی و مهندسی و سایر خدمات، واردات و صادرات، مشارکت در تولید و فروش کالا و خدمات مجاز و خدمات مشاوره ای مهندسی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران پل امام خمینی اسکندری جنوبی بین بوستان سعدی و شکوفه پلاک 256 کدپستی 131969XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 917 ص 91/303 مورخ 1/12/1391 نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان جمهوری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای سید امین حسینی به شماره ملی 008362XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 5 خانم سارا شیبانی پور به شماره ملی 007944XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 آقای احسان شفیعی به شماره ملی 007837XXXX به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای احسان شفیعی به شماره ملی 007837XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای عبدالوهاب متین فر به شماره ملی 008067XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 8 خانم سعیده قربان پورخشت مسجدی به شماره ملی 259135XXXX به عنوان بازرس علی البدل. پ 1626325 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی