اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 38844

شناسه ملی: 10380545087

تاریخ ثبت: 1389/03/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/03/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/03/01:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 1/3/1389 تحت شماره 38844 و شناسه ملی 103805XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1/3/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تولید، تعمیر، تجهیز و ساخت انواع ماشین آلات چاپ و ماشین آلات صنعتی پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان خراسان رضوی ـ شهر مشهد جاده سنتو ـ کیلومتر 14 بعد از نیروگاه طوسی ـ روستای چهل فصل ـ رستوران نور محمدی 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 117/54650/51 مورخ 12/2/1389 نزد بانک تجارت شعبه خلیج فارس پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای حسن عباسی بیلندی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای منیره مطهری نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای محسن عباسی بیلندی به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای حسن عباسی بیلندی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم فاطمه عابدین زاده به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 8 ـ آقای علیرضا غلامی به عنوان بازرس علی البدل. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی