اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 488694

شناسه ملی: 14005685563

تاریخ ثبت: 1394/12/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/12/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/12/18:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/18:

تاسیس شرکت سهامی خاص ایمن انتقال فتح در تاریخ 18/12/1394 به شماره ثبت 488694 به شناسه ملی 140056XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تهیه وتوزیع و تولید کلیه تجهیزات و وسایل پزشکی و آزمایشگاهی ـ تهیه وساخت وسایل وتجهیزات ست شستشوی خون به روش بسته ـ خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، اخذ وام و تهسیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ایجاد غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه ها داخل و خارج از کشور ـ اخذ اعطای نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران تهرانپارس خیابان دویست وشش غربی پلاک چهارده واحد یک کدپ 165377XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 100000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3610 ـ 74 مورخ 10/12/94 نزد بانک صادرات شعبه شهید اسدیان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: نجمه رسا به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل به کدم 299255XXXX و امین دروازه بان به سمت رییس هییت مدیره به کدم 007906XXXX به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل:چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسین نوه حسینی به شماره ملی 006691XXXX به عنوان بازرس اصلی و امیرحسین قلی پور اسکویی به شماره ملی 001125XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال تعیین شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ 941218XXXX45986 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی