اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/09/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: 11 استان تهران شهرستان تهران نیاوران خ سعیدی بالاتر از ک حمید

تاریخ تاسیس: 1385/09/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/09/18:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 18/9/1385 تحت شماره 286410 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/9/1385 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام امور خدمات شهری شامل احداث و نگهداری فضای سبز. تفکیک پسماندهای خشک خانگی اداری صنعتی تجاری و بازیافت پسماندهای خشک. خدمات ساختمانی. امور مربوط به فعالیتهای عمرانی نصب تابلوهای ایستگاه ها و خط کشی و راهسازی. ساخت و تجهیز ایستگاههای بازیافت. واردات و صادرات کالاهای صنعتی و تجاری مرتبط. 2 مرکز اصلی شرکت: 11 استان تهران شهرستان تهران نیاوران خ سعیدی بالاتر از ک حمید پ 98 زنگ دوم. 3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال. 4 مدیران شرکت: 14 محسن احسانی به سمت رییس هییت مدیره. 24 آزاده اشتیاقی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 34 مهدی حمزوی نژاد مقدم به سمت عضو هییت مدیره. 44 مهدی خلیلی متین زاده به سمت عضو هییت مدیره. 5 4 یوسف یاسی به سمت عضو هییت مدیره 64 مهدی حمزوی نژاد مقدم به سمت مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی