اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/12/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/12/14

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی تولیدی پتو و روفرشی پرناب آذر در مورخه 14/12/85 تحت شماره 615 در اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر به ثبت رسیده و خلاصه تقاضانامه ثبت تعاونی به شرح ذیل برای اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - نام شرکت: شرکت تعاونی تولیدی پتو و روفرشی پرناب آذر 2 - موضوع شرکت: تولید پتو و روفرشی 3 - مرکز اصلی شرکت: آذرشهر، روستای غله زار تلفن 041244XXXX6 - 091441XXXX3 4 - سرمایه شرکت: سرمایه اولیه شرکت به مبلغ 21 میلیون ریال بوده که مبلغ 7 میلیون ریال از طرف سهامداران به حساب 3/340 شرکت نزد صندوق تعاون آذر شهر واریز و بقیه به صورت تعهدی می باشد. 5 - اولین مدیران و اشخاصی که حق امضا دارند: آقایان میر مرتضی موسوی به سمت رییس هییت مدیره و نریمان حسین پور به سمت نایب رییس هییت مدیره و سکینه ایمانی به سمت منشی هییت مدیره به مدت سه سال و آقای رحیم ایمانی به سمت مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و عقود اسلامی و مشارکت های بانکی و تسهیلات بانکی با امضای رییس هییت مدیره و در غیاب رییس نایب رییس هییت مدیره و به اتفاق مدیر عامل و همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 6 - بازرسین شرکت: آقای حسن علی اکبری و خانم ناهیده علیزاده به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی