اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 55675

شناسه ملی: 14005618108

تاریخ ثبت: 1394/11/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد * موضوع شرکت ماده دو اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد انجام کلیه امور پیمانکاری ، پروژه های خدماتی ، فنی مهندسی ، ساختمانی ، تاسیساتی ، کشاورزی ، احداث فضای سبز ، جدول بندی ، اجاره و خرید و فروش و تهیه ماشین آلات سبک و سنگین ، تعمیرات و نگهداری اماکن ، خرید و فروش و صادرات و واردات فرآورده های نفتی ، فولاد و مصنوعات فلزی ، مواد پروتیینی و محصولات کشاورزی ، تهیه و طبخ غذای پرسنل ، انجام امور تنظیفات نظافت اماکن عمومی ، بسته بندی و انجماد مواد غذایی ، خرید و فروش ، تولید و توزیع ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه های داخلی و خارجی ، ترخیص کالا از گمرکات داخلی ، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، اخذ و اعطای شعب و نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی ، اخذ وام و اعتبارات مالی از بانک ها و موسسات مالی صرفا در راستای موضوع شرکت ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و پیمانها پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح * مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان چهارباغ خواجو جنب بانک ملت ساختمان معتمدی واحد 4

کد پستی: 8143766595

تاریخ تاسیس: 1394/11/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/11/25:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 13/08/1395 آقای توماج قنبر نژاد به کد ملی 197156XXXX ، آقای سیروس قنبر نژاد به کد ملی 197124XXXX و آقای ملک محمد پورعلی راهداری به کد ملی 197121XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای مهرداد علی نژاد به کد ملی 426947XXXX و آقای مهرداد بارانی به کد ملی 197139XXXX بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نصف جهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 951011XXXX34877 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * موضوع شرکت ماده دو اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: "ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: انجام کلیه امور پیمانکاری، پروژه های خدماتی، فنی مهندسی، ساختمانی، تاسیساتی، کشاورزی، احداث فضای سبز، جدول بندی، اجاره و خرید و فروش و تهیه ماشین آلات سبک و سنگین، تعمیرات و نگهداری اماکن، خرید و فروش و صادرات و واردات فرآورده های نفتی، فولاد و مصنوعات فلزی، مواد پروتیینی و محصولات کشاورزی، تهیه و طبخ غذای پرسنل، انجام امور تنظیفات (نظافت اماکن عمومی)، بسته بندی و انجماد مواد غذایی، خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه های داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای شعب و نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات مالی از بانک ها و موسسات مالی صرفا در راستای موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و پیمانها پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح" * مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان چهارباغ خواجو جنب بانک ملت ساختمان معتمدی واحد 4 کدپستی 814376XXXX انتقال یافت و ماده چهار اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 951011XXXX62851 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/08/1395 آقای توماج قنبر نژاد به کد ملی 197156XXXX به عنوان رییس هییت مدیره، آقای سیروس قنبر نژاد به کد ملی 197124XXXX به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای ملک محمد پورعلی راهداری به کد ملی 197121XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهدبود. ش 951011XXXX88341 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/25:

تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پانیذ آریا در تاریخ 25/11/1394 به شماره ثبت 55675 به شناسه ملی 140056XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. انجام کلیه امور پیمانکاری. پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان خیابان سعادت آباد کوچه نوراییان نبش کوچه بوعلی سینا پلاک 1 طبقه سوم کدپستی 816393XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ 05/10/1394 نزد بانک صادرات شعبه میدان پادگان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: فرشته دهقانی کد ملی 129286XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و فرزانه سرلک کد ملی 417216XXXX به سمت مدیرعامل و اسماعیل دهقانی کد ملی 111080XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. بازرس اصلی و علی البدل: مرضیه سلمانی دهنوی شماره ملی 541979XXXX به عنوان بازرس اصلی و علی سلمانی دهنوی شماره ملی 116001XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد. ش 941125XXXX63672 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی