اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 52092

شناسه ملی: 14004293491

تاریخ ثبت: 1393/05/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/05/15

آدرس: بلوار دستغیب بین دستغیب 26 و 28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/05/15:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای سید محمود رسول زاده به شماره ملی 090241XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 آقای مجید خلوصی به شماره ملی 094237XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 آقای حمید خلوصی به شماره ملی 093908XXXX به سمت عضو هییت مدیره 4 آقای حمید خلوصی به شماره ملی 093908XXXX به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیده اند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 980816XXXX84538 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سید محمود رسول زاده به شماره ملی 090241XXXX آقای مجید خلوصی به شماره ملی 094237XXXX آقای حمید خلوصی به شماره ملی 093908XXXX 2 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 آقای علیرضا مدرسی به شماره ملی 093900XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید خوش نیت به شماره ملی 094130XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش 980816XXXX21445 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/15:

تاسیس شرکت سهامی خاص چینود آسانبر پاژ در تاریخ 15/05/1393 به شماره ثبت 52092 و شناسه ملی 140042XXXX1 و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و مشاوره و مونتاژ آسانسور، نصب و راه اندازی و فروش آسانسور تعمیر و نگهداری سرویس و ارایه خدمات پس از فروش انواع آسانسورها بالابرها و پله برقی طراحی و مونتاژ و ساخت انواع تابلوهای فرمان آسانسور طراحی و ساخت کابین آسانسور طراحی و ساخت انواع درب آسانسور، بازسازی و نوسازی انواع آسانسورها، فعالیتهای پیمانکاری مربوط به خطوط توزیع، تولید و انتقال نیرو اعم از شبکه های برق و تاسیسات برقی طراحی و نصب و فروش سیستمهای امنیتی و حفاظتی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، فروش قطعات و لوازم و متعلقات آسانسور و پله برقی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از موسسات مالی و بانکهای دولتی و خصوصی جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بلوار دستغیب بین دستغیب 26 و 28 پلاک 604 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 97/1889/9 مورخ 12/04/93 نزد بانک صادرات شعبه بلوار وکیل آباد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: 1 . سید محمود رسول زاده به سمت رییس هییت مدیره 2 . حمید خلوصی به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل 3 . مجید خلوصی به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ آقای علیرضا مدرسی به شماره ملی 093900XXXX به عنوان بازرس اصلی. ـ آقای حمید خوش نیت به شماره ملی 094130XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 930515XXXX35963 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی