اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/05/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: اصفهان شهرستان کوهپایه روستای جزه خیابان امام خمینی ره

تاریخ تاسیس: 1386/05/16

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مهندسی ترویجیان نواندیش کوهپایه، سهامی خاص، که در تاریخ 16/5/1386 تحت شماره 31073 در این دایره بثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه محلی اصفهان زیبا آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات فنی، مشاوره ای، ترویجی، کشاورزی دام و آبزیان و طرح های مکانیزاسیون و آبیاری و غیره. 2 مرکز اصلی شرکت: اصفهان، شهرستان کوهپایه، روستای جزه، خیابان امام خمینی (ره)، پلاک 137/3 سرمایه شرکت: مبلغ پنج میلیون ریال نقدی است که به 500 سهم ده هزار ریالی بانام عادی تقسیم شده و 35 % مبلغ اسمی سهام بموجب گواهی شماره 408/98/10057 16/5/1386 بانک کشاورزی شعبه منوچهری اصفهان بحساب شرکت واریز و مابقی تعهدی می باشد. 4 مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 مدیران و صاحبان امضا: مهدی قاسمی سیانی به سمت مدیر عامل و مصطفی عمرانی نایینی به سمت رییس هییت مدیره و حسن گودرزی به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی محمدی اروجه و مصطفی زاهدی مزرعه شوری به سمت عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و بامهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 6 الهه حاج صادقی و محمودرضا باقری تودشکی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ امضا ذیل ثبت در تاریخ 1386 تکمیل گردید. رییس ثبت شرکت های اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی