اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 6871

شناسه ملی: 10760344044

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب نامه شماره 4219 مورخه 18/2/91 و شماره 10170 مورخه 14/4/91 اداره تعاون شهرستان ساری و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 16/1/91 و مجمع عمومی فوق العاده مورخه 16/1/91 شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: الف) سید محمد علی شریعت پناهی به کد ملی 206269XXXX و کدپستی 481817XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و سید عباسعلی حسینی به کد ملی 209258XXXX و کدپستی 481874XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و علی محمد فلاح به کد ملی 209196XXXX و کدپستی 481773XXXX به عنوان منشی هییت مدیره و فرحناز عمرانی پرانی به کد ملی 181725XXXX و کدپستی 481685XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و فرحناز عمرانی پرایی به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره و در غیاب نایب رییس هییت مدیره و امضا ثابت مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. د) حسین زارع کردخیلی به کد ملی 209285XXXX و عاطفه عمرانی پرانی به کد ملی 209345XXXX به عنوان بازرسان علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شدند. و) مواد زیر به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید: شرکت در کلیه مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی جهت انجام امور خدماتی فنی و مشاوره ای و آموزشی و ترویجی وابسته به امور کشاورزی و امور دامپروری مرغداری جنگل کاری آبخیزداری منابع طبیعی آب و خاک آبزی پروی زنبور عسل زراعت گل و گیاه باغبانی فضای سبز و پارک بازی گیاهان دارویی و جنگلی آبیاری ارایه خدمات زیست محیطی صنایع تبدیلی غذایی و موارد وابسته به آن و فعالیت در زمینه عملیات کاشت داشت برداشت کلیه محصولات کشاورزی، تهیه و توزیع ماشین آلات و کلیه نهاده های کشاورزی و دامی از قبیل کود سم بذر، اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی تحت پوشش، اجرای طرح مطالعه و تحقیق و توسعه کارآفرینی و اشتغال و آموزش امور مربوطه، تهیه طرحهای توجیهی اقتصادی فنی (امکان سنجی) و نظارت بر تطبیق و مصارف و منابع، صادرات و واردات محصولات کشاورزی ادوات و ماشین آلات (پس از اخذ مجوز)، مطالعه تهیه و اجرای طرحهای افزایش بهره وری و کاهش مصرف سوخت و اصلاح الگوی مصرف، انجام امور بیمه ای (پس از اخذ مجوز)، ارایه خدمات مربوط به امور بانکی نظیر وصول مطالبات و آماده سازی پرونده و تسهیلات بانکی مطابق قرارداد فی مابین بانک و شرکت تعاونی (ضمنا شرکت تعاونی با وقوف به ممنوعیت انجام هر نوع فعالیت اعتباری از سوی بانک مرکزی به هیچ وجه عملیات موجود بانکی را انجام نمی دهند و صرفا به خدمات مورد نیاز بانکها مبادرت می ورزد) ه) آدرس شرکت به ساری بلوار خزر نرسیده به دانشگاه آزاد اسلامی موسسه کشاورزی صلح سبز تغییر و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی