اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 456495

شناسه ملی: 14004177787

تاریخ ثبت: 1393/04/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: استان تهران منطقه 16 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله حسین آباد خیابان دوم کوچه نسترن پلاک 4 ساختمان ارکیده طبقه دوم واحد 8

کد پستی: 1668856769

تاریخ تاسیس: 1393/04/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/04/09:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران منطقه 16 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله حسین آباد، خیابان دوم، کوچه نسترن، پلاک 4 ، ساختمان ارکیده، طبقه دوم، واحد 8 کدپستی 166885XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 981206XXXX77484 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 5 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید پ 980418XXXX59937 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدکریمی فیروزکوهی به شماره ملی 216251XXXX بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره - خانم ثریا تاج الدین به شماره ملی 577981XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره - خانم زهرا کاظمی شالکوهی به شماره ملی 008372XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و عقود اسلامی و قرار دادها با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980418XXXX65236 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدکریمی فیروزکوهی به شماره ملی 216251XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خانم رویا باقری به شماره ملی 215027XXXX بسمت رییس هییت مدیره آقای مهران تاج الدین به شماره ملی 006231XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای مسعود تاج الدین به شماره ملی 007800XXXX به سمت عضو هییت مدیره خانم زهرا کاظمی شالکوهی به شماره ملی 008372XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و عقود اسلامی و قرار دادها با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. آقای ایمان شاهنگی به شماره ملی 128502XXXX و آقای هادی صابری فرد به شماره ملی 007927XXXX بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 971201XXXX16344 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ بنی هاشم ـ بزرگراه شهید صیاد شیرازی ـ کوچه باران ـ پلاک 6 ـ طبقه سوم ـ واحد 6 کدپستی 166581XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 961206XXXX08712 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سیدمحمدکریمی فیروزکوهی به شماره ملی 216251XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره رویا باقری به شماره ملی 215027XXXX به سمت رییس هییت مدیره مهران تاج الدین به شماره ملی 006231XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره مسعود تاج الدین به شماره ملی 007800XXXX به سمت عضو هییت مدیره زهرا کاظمی شالکوهی به شماره ملی 008372XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و عقود اسلامی و قرار دادها با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ایمان شاهنگی به شماره ملی 128502XXXX به سمت بازرس اصلی و هادی صابری فرد به شماره ملی 007927XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 941117XXXX48728 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران ـ خیابان شهید مدنی ـ کوچه آگون ـ بن بست اول ـ پلاک 4 ـ طبقه 2 ـ کدپستی 161766XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید پ 940130XXXX30834 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/04:

شرکت سهامی خاص فنی مهندسی تلاشگران توسعه صنایع صدرا در تاریخ 9/4/93 به شماره ثبت 456495 به شناسه ملی 140041XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدمات فنی و مهندسی شامل مشاوره فنی طراحی نظارت فنی اجرا نصب و راه اندازی تعمیر و نگهداری فنی و ارایه خدمات فنی و تجهیزات جایگاه های سی ان جی و پمپ بنزین، کلیه تجهیزات پروژه های انتقال انرژی صنعتی و عمرانی و تجهیزات خطوط انتقال موقت و خدمات پس از فروش تجهیزات فوق، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبارات بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی دولتی و خصوصی ایجاد شعب داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی، کلیه فعالیتها در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان انقلاب، کارگر شمالی، انتهای کوچه برهانی، ساختمان فرهنگ، پلاک 20 ، واحد 3 کدپستی 141793XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به 100 سهم 1000000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 248/93/154 مورخ 31/3/93 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار پروین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سید محمد کریمی فیروزکوهی به سمت رییس هییت مدیره به ش.م 216251XXXX . مسعود تاج الدین به سمت عضو هییت مدیره، عضو اصلی به ش.م 007800XXXX ، زهرا کاظمی شالکوهی به سمت عضو هییت مدیره، عضو اصلی به ش.م 008372XXXX ، ایمان شاهنگی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به ش.م 128502XXXX ، مهران تاج الدین به سمت نایب رییس هییت مدیره به ش.م 006231XXXX به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای هادی صابری فرد به شماره ملی 007927XXXX عنوان بازرس اصلی. خانم رویا باقری به شماره ملی 215027XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. پ 1847022 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی