اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 213543

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/09/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: تهران ، اول سبلان شمالی ، کوچه ابراهیمی ،

تاریخ تاسیس: 1382/09/20

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/11/82 نبست به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: نام شرکت از تجارت پیمان دالاهو به شرکت سیوان دالاهو تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. به موضوع شرکت خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ و اعطاء نمایندگی و شعبه از داخل و خارج از شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 20/9/82 تحت شماره 213543 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی سرمایه گذاری، مشارکت مدنی، پیمانکاری امور خدماتی از قبیل خدمات اداری شامل تایپ تنظیفات و پیمانکاری در کلیه امور بازرگانی و ساختمانی پیمانکاری ماشین آلات ساختمانی و راهسازی و انجام کلیه خدمات توزیعی حق العملکاری و انجام امور گمرکی و ترخیص کالا، ارایه خدمات مشاوره ای در کلیه امور فوق. 2 - مرکز اصلی شرکت: تهران، اول سبلان شمالی، کوچه ابراهیمی، پ 343 ، ط اول. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 1 ریال. 4 - مدیران شرکت: آقایان همایون نوروزیان بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و علی نوروزیان بسمت نایب رییس هییت مدیره و حسین نوروزیان بسمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی