اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 50188

شناسه ملی: 14008959501

تاریخ ثبت: 1398/11/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 5138836377

آدرس: استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز شریعتی جنوبی خیابان پاستور جدید او ل کوچه چرنداب کوچه قاپیچیلار پلاک 5 طبقه چهارم

تاریخ تاسیس: 1398/11/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/11/12:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/12:

تاسیس شرکت سهامی خاص سینا طب دکتر فضل جو درتاریخ 12/11/1398 به شماره ثبت 50188 به شناسه ملی 140089XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید، فرآوری، کشت و برداشت، پخش ، صادرات و واردات گیاهان دارویی و کلیه داروهای گیاهی و انواع داروها، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، ترخیص انواع کالاهای مجاز از گمرکات کشور، شرکت در نمایشگاههای خارجی و داخلی، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و ایجاد شعب در کل ایران و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان آذربایجان شرقی ، شهرستان تبریز ، بخش مرکزی ، شهر تبریز، شریعتی جنوبی ، خیابان پاستور جدید او ل ، کوچه چرنداب ، کوچه قاپیچیلار ، پلاک 5 ، طبقه چهارم کدپستی 513883XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 698618/98/1 مورخ 04/06/1398 نزد بانک سپه شعبه قاضی طباطبایی با کد 1500 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای سید محمد مهدی فضل جو به شماره ملی 136208XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سید محمد باقر فضل جو به شماره ملی 137906XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای علی عادلی به شماره ملی 280270XXXX و به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و تعهدآور و اوراق عادی و اداری به امضای علی عادلی به سمت عضو و مدیر عامل و سید محمد باقر فضل جو به سمت عضو و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حمید قربانی افخمی به شماره ملی 137908XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمد حیرانی به شماره ملی 283069XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار مهد تمدن جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 981112XXXX56602 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی