اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 459731

شناسه ملی: 14004362436

تاریخ ثبت: 1393/06/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: تهران انتهای اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ شهید اقبالپور نبش کوهسار 10 شرقی پ 73 طبقه 2 واحد 4

تاریخ تاسیس: 1393/06/11

کد پستی: 1477778676

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/06/11:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: توسعه و فروش نرم افزارهای مدیریت پروژه ها شامل رویدادها و همایش ها در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم پ 960427XXXX23853 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/11:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود همایش برنا پرداز مهر پارسیان در تاریخ 11/06/1393 به شماره ثبت 459731 و شناسه ملی 140043XXXX6 و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: برگزاری رویدادها شامل سمینار و همایش مرتبط با روشنایی و نورپردازی، خرید و فروش و واردات و صادرت کلیه کالاهای بازرگانی مجاز در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم. ـ مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: تهران انتهای اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ شهید اقبالپور نبش کوهسار 10 شرقی پ 73 طبقه 2 واحد 4 کدپستی 147777XXXX ـ سرمایه شرکت: مبلغ 10000000 ریال می باشد. ـ اولین مدیران شرکت:. 1 سیدمهدی قاضی عسکر به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 038376XXXX دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه. 2 کاوه احمدیان تازه محله به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 280277XXXX دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه. 3 . الهام سوری به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی 007522XXXX دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه. 4 مرید گوران اوریمی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی 212257XXXX دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه به مدت نامحدود تعیین گردیدند ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضای دونفر ازمدیران شرکت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ 930611XXXX18895 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی