اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 15700

شناسه ملی: 14007843149

تاریخ ثبت: 1397/06/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 7618811542

تاریخ تاسیس: 1397/06/26

آدرس: استان کرمان شهرستان کرمان بخش مرکزی شهر کرمان محله بلوار جمهوری اسلامی کوچه جمعیت هلال احمر کوچه روبروی پست مرکزی پلاک 0 قطعه 13 طبقه اول

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/06/26:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/26:

تاسیس شرکت سهامی خاص فرزان پژوهان آزما درتاریخ 26/06/1397 به شماره ثبت 15700 به شناسه ملی 140078XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:مطالعه، مشاوره، طراحی، ساخت، نظارت، تهیه، اجرا، نگهداری و تعمیرات در زمینه های تولیدی، صنعتی و مهندسی. ارایه زیر ساخت، دانش فنی و محصولات جدید در حوزه فعالیت شرکت. تولید نانو مواد و فرآوردهای حاصل از آن، تهیه و تامین مواد مرتبط با تولید. انجام طر ح های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در زمینه های فنی و مهندسی. ایجاد واحدهای تولیدی ـ صنعتی، ارتقا کیفیت محصولات صنعتی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی ؛ داخل و خارج از کشور. اخذ نمایندگی از شرکتها و موسسات داخل و خارج از کشور. بررسی، شناسایی و رفع نیازهای تحقیقاتی بخش های اجرایی و دانشگاهی و همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و واحدهای صنعتی داخل و خارج از کشور. برگزاری کارگاه، سمینارها و کنفرانس های، علمی، تخصصی ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور در چارچوب مقررات و ضوابط و تربیت کادر تحقیقاتی مورد نیاز دستگاه های مختلف اجرایی. توسعه زمینه های صادرات فرآورده ها، واردات تجیهزات و ماشین آلات، لوازم، وسایل، مواد و فرآورده های مورد نیاز، واردات فرآورده های تکمیل کننده مورد نیاز تولید در داخل. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ شهر کرمان ـ محله بلوار جمهوری اسلامی ـ کوچه جمعیت هلال احمر ـ کوچه روبروی پست مرکزی ـ پلاک 0 ـ قطعه 13 ـ طبقه اول ـ کدپستی 761881XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 338/972702 مورخ 14/06/1397 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار جمهوری کرمان با کد 2702 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای محمد رضازاده مهرجو به شماره ملی 006247XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال خانم فرشته بختیاری به شماره ملی 299147XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم فیروزه دانافر به شماره ملی 299157XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآورشرکت ازقبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل ورییس هییت مدیره، همراه با مهرشرکت معتبرخواهد بود و سایرنامه های عادی و اداری باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم بهناز مومن پور به شماره ملی 298036XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مهرداد کاظمی رنجبر به شماره ملی 304014XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970626XXXX45758 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی