اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 33515

شناسه ملی: 10200413943

تاریخ ثبت: 1390/11/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: 1 3 استان آذربایجان شرقی شهر تبریز شهرک پرواز خ فلاحی کوچه بوستان 4

تاریخ تاسیس: 1390/11/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/11/26:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 26/11/90 تحت شماره 33515 و شناسه ملی 102004XXXX3 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 7/12/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار مهد آزادی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کالاهای مجاز، ارایه خدمات پشتیبانی اداری و دفتری، تامین نیروی انسانی، تنظیفات، طبخ و سرویس غذا و اداره رستوران و بوفه، سرویس ایاب و ذهاب، تعمیر و نگهداری تجهیزات اداری، پاسخ گویی تلفنی، خدمات فنی ساختمان و خودرو، امور خدمات شهری از قبیل تنظیف معابر و خیابان، رنگ کاری جدول و نرده، جمع آوری زباله، نمک پاشی و خط کشی خیابان، بازاریابی داخلی و خارجی، ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت، اعطا نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان آذربایجان شرقی شهر تبریز شهرک پرواز خ فلاحی کوچه بوستان 4 پ 21 طبقه دوم تلفن 3332726 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یک صد سهم 000/10 ریالی که تعداد یک صد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 240/2079 مورخ 7/10/90 نزد بانک صادرات شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای رضا قرقیش بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم لیلا رنجینه سالکی بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم لیلا رنجینه سالکی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای سعید نشاطی به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 8 ـ آقای فرهود طبیب زاده به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی